مطالب توسط we98457832cfe

مشخصات فنی سرامیک

نقش سرامیک در فرایند استاد ولدینگ : طبق مفاد مندرج در استانداردها ، مقالات منتشره توسط مراجع علمی معتبر و نیز اسناد ارائه شده توسط شرکت های پیشرو و بنیان گذار فرایند (NELSON  آمریکا) از سرامیک فرول به عنوان یک المان اصلی و تاثیر گذار در فرایند جوش نام برده میشود. این سرامیک ها از […]

مشخصات فنی گلمیخ

مشخصات فنی گلمیخ : جنس مصرفی در ساخت گلمیخ های این شرکت که با مارک (WL) عرضه میگردند فولاد کم کربن ساختمانی (ST37-3) و بصورت (CHQ) میباشند. که با توجه به مشخصات تعریف شده در استانداردهای مورد اشاره نوع آن Plain Finished و TYPE SD-1 است. مشخصات مکانیکی : مشخصات مکانیکی و ابعادی گلمیخ ها […]