سرامیک

  • این قطعه که در فرایند (Stud Welding) با نام (Ceramic Arc Shields) از آن یاد میگردد در واقع یک نوع دیرگداز میباشد که پایه مواد تشکیل دهنده اصلی آن از مینرال ها و ترکیبات معدنی شکل یافته است.
  • سرامیک های صنعتی از لحاظ نوع جنس شامل انواع پرسیلنی ، استائینی ، آلومینیایی ، زیر کونی و کوردیریتی می باشند که هر یک از آن ها دارای مشخصه و موارد مصرف خاص خود هستند.
  • از آنجا که مهم ترین ویژگی سرامیک فرول در فرایند استاد ولدینگ مقاومت بسیار بالا در برابر شوک حرارتی و نیز عایق حرارتی – الکتریکی است ، این سرامیک ها از بدنه کوردیریتی (Cordierite) انتخاب میشوند.