مشخصات فنی سرامیک

نقش سرامیک در فرایند استاد ولدینگ :

  • طبق مفاد مندرج در استانداردها ، مقالات منتشره توسط مراجع علمی معتبر و نیز اسناد ارائه شده توسط شرکت های پیشرو و بنیان گذار فرایند (NELSON  آمریکا) از سرامیک فرول به عنوان یک المان اصلی و تاثیر گذار در فرایند جوش نام برده میشود.
  • این سرامیک ها از نقطه نظر طرح و شکل هندسی ، ابعاد فیزیکی و نوع جنس به گونه ای طراحی می گردنند که در فرایند جوش به عنوان یک عامل اصلی اثرگذار در کیفیت جوش وظایف زیر را عهده دار باشند :
  • تشکیل حوضچه مذاب و محصور کردن مذاب
  • نقش یک قالب جهت فرم دهی مذاب در حین انجماد
  • تشکیل ماهیچه جوش همگن و یکنواخت
  • کنترل فضا و ناحیه جوش
  • محافظت و محصور کردن ناحیه قوس الکتریکی ، و تشعشعات حاصل از برق در زمان جرقه زدن

 

t1-3

۱

t2-2

 

f

 

 ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹

۲۰-۲

مراحل تست و بارگیری و حمل سرامیک ها که توسط شرکت بازرسی بین اللملی تهیه گردیده است

۲۳ (۲)

۲۴

مشخصات فنی گلمیخ

مشخصات فنی گلمیخ :

جنس مصرفی در ساخت گلمیخ های این شرکت که با مارک (WL) عرضه میگردند فولاد کم کربن ساختمانی (ST37-3) و بصورت (CHQ) میباشند. که با توجه به مشخصات تعریف شده در استانداردهای مورد اشاره نوع آن Plain Finished و TYPE SD-1 است.

مشخصات مکانیکی :

  • مشخصات مکانیکی و ابعادی گلمیخ ها مطابق با استانداردهای (AWS D 1.1 – 00) و ENISO13918 در جداول زیر ارائه گردیده است.

t1

 

مشخصات ابعادی :

t2

tableuntitled-2

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%84%d9%85%db%8c%d8%ae2

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%84%d9%85%db%8c%d8%ae